Uw winkel voor al uw Softwash materialen en middelen

Glassrenovator 1 Liter

€ 36,66

Ramen lappen of zemen en nog steeds last van vervuiling, ets en kalk? Dan is glassrenovator het juiste product. Het verwijdert cementresten, gevelvuil en kalk van ramen, ruiten en glas.

PRODUCTOMSCHRIJVING
GLASSRENOVATOR is een zeer efficiënte zure reiniger voor het reinigen en ont-etsen van zwaar vervuild glas.
GLASSRENOVATOR kan worden gebruikt om glas te ontdoen van kalk- en cementresten, kiezelsteenzuur en andere soorten organische en anorganische vervuilingen.

TOEPASSING
GLASSRENOVATOR is ontwikkeld voor toepassing op glas. Niet toepassen op warmte werend glas of glas waar een folie of coating op is aangebracht, de ondergrond kan wit uitslaan. Zet vooraf altijd een proefstuk om dit te testen!

EIGENSCHAPPEN
• Lost hardnekkige kalk- en cementresten op
• Reinigt snel en grondig
• Heeft een ont-etsende werking en verwijdert vervuilingen die diep in het glazen oppervlak zijn getrokken
• Biologisch afbreekbaar

VERPAKKING
1 l, 5 l, 10 l en 25 l.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. GLASSRENOVATOR onverdund aanbrengen met een spons of doek. Werk voorzichtig en voorkom dat het product op gevoelige ondergronden terecht komt.
2. Laat het product 1 - 5 minuten inwerken op de ondergrond. Doorhalen met een witte pad versnelt de werking. Voorkom dat het product indroogt.
3. Spoel de ondergrond grondig na met warm of koud water.
4. Herhaal indien nodig de procedure.
5. Optioneel: bescherm het glas met NITOGUARD GLASS.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
GLASSRENOVATOR kan bij alle droge weersomstandigheden toegepast worden, bij binnen gebruik de ruimte goed ventileren. Niet in de volle zon of op warme ondergrond gebruiken.

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 10 - 20 m²/l afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Giftig bij inslikken Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

Productblad

Grotere hoeveelheden op aanvraag.