Uw winkel voor al uw Softwash materialen en middelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het werken met Softwash of andere chemische middelen is het van belang om de juiste pbm’s te gebruiken. Denk hierbij aan:

 

- Adembescherming: De meeste voorkomende manier van blootstelling aan stoffen die een gezondheidsrisico met zich meebrengen is inademing. Bij Softwash is dit dus als u zich niet goed beschermd ook het geval. Draag bij het gebruik van de Softwash techniek dus minimaal FFP3-adembescherming.
- Oogbescherming: Via de ogen kunnen gevaarlijke stoffen uw lichaam binnen dringen. Bescherm goed uw ogen tegen nevel en druppels van chemie.
- Handschoenen en spuitpak: Bescherm goed uw huid en kleding. Via de huid kan ongewenst chemie in de bloedbaan terecht komen.

 

Bescherm uzelf goed bij het gebruik van Softwash. Zo voorkomt u risico voor uw gezondheid!!

Hieronder zijn alle beschermingsmiddelen die nodig zijn bij het gebruik van Softwash te vinden.