Natriumhypochloriet

Natriumhypochloriet is het hoofd bestand in combinatie met water voor het gebruik van softwash. Lees voor gebruik eerst het veiligheidsblad!

Natriumhypochloriet 12,5%.
- Vormt giftige gassen in contact met zuren
- Niet te gebruiken bij diervoeders en bij eet- en drinkwaren
- Niet mengen met andere reinigings- of desinfectiemiddelen


Levering binnen Nederland:

Levering naar België

Tools